Konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie “Badania nad Dziedzictwem Kultury”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 3.

Adiunkt, nadzorowany przez kierownika grupy, będzie pracował nad stworzeniem modelu mechanicznego oryginalnych warstw malarskich w obrazach, co będzie niezwykłym innowacyjnym zadaniem w skali globalnej. Warstwy malarskie są złożonymi strukturami zbudowanymi z higroskopijnych materiałów, które na przestrzeni wieków uległy postarzeniu, spękaniu i rozwarstwieniu. Sieć spękań w rzeczywistych obiektach – krakelura – jest charakterystyczna dla użytych materiałów, technik artystycznych i struktury dzieł sztuki, ale obecnie nie ma wiedzy na temat tego, jak krakelura powstaje i jaki jest jej wpływ na podatność obrazów na wahania parametrów środowiskowych.

Do obowiązków adiunkta należeć będzie:

  • opracowanie całościowego mechanicznego modelu 3D warstwy malarskiej w oparciu o modelowanie w programie COMSOL Multiphysics lub ANSYS, które pozwoli na wyjaśnienie mechanizmu tworzenia spękań;
  • charakterystykę fizykochemiczną materiałów składowych obiektów dziedzictwa oraz ich parametrów mechanicznych.

KSN 5-2023 adiunkt_BDK_PL

Udostępnij

Zobacz podobne: