Konkurs na stanowisko Asystent (post-doc) w grupie „Adsorpcja”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w  Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w  grupie badawczej „Adsorpcja”. Wyłoniony w konkursie kandydat będzie zaangażowany w realizację projektu OPUS 21 „Struktura i Funkcja Korony Białkowej na Powierzchni Nanocząsteczek”.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 4.

Kandydat, pod opieką lidera projektu, będzie pracował nad opracowaniem aktywnych nanonośników na bazie nanocząstek do terapii onkologicznej i neuroprotekcyjnej. Realizacja projektu obejmuje szeroką współpracę z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą.

Asystent będzie odpowiedzialny za:

  • Opracowanie nanonośników na bazie nanocząstek dedykowanych w terapiach onkologicznych i neuroprotekcyjnych;
  • Prowadzenie badań eksperymentalnych dotyczących charakterystyki modelowych membran z wykorzystaniem szerokiej gamy metod fizykochemicznych;
  • Weryfikację skuteczności internalizacji nanośników w układach docelowych;
  • Kontrolę struktury i funkcji korony białkowej dla wybranych nanonośników i jej wpływ na efektywność internalizacji w dedykowanych systemach komórkowych;
  • Archiwizację, przetwarzanie danych eksperymentalnych, przygotowywanie publikacji do czasopism o wysokim współczynniku oddziaływania;
  • Przegląd i obsługę baz bibliograficznych (np. Mendeley);
  • Opiekę nad studentami i doktorantami w grupie badawczej.

Ogłoszenie asystent _postdoc

Udostępnij

Zobacz podobne:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Komorek

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 26 września 2022 r. o godz. 11.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Komorek na temat „Samoorganizacja białek globularnych na powierzchni złota – aspekty strukturalne i konformacyjne”.

czytaj dalej