Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie “Badania nad Dziedzictwem Kultury”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie Badania nad Dziedzictwem Kultury.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 4.

Asystent, nadzorowany przez kierownika grupy, będzie pracował nad stworzeniem modelu mechanicznego oryginalnych warstw malarskich w obrazach, co będzie niezwykłym innowacyjnym zadaniem w skali globalnej. Warstwy malarskie są złożonymi strukturami zbudowanymi z higroskopijnych materiałów, które na przestrzeni wieków uległy postarzeniu, spękaniu i rozwarstwieniu. Sieć spękań w rzeczywistych obiektach – krakelura – jest charakterystyczna dla użytych materiałów, technik artystycznych i struktury dzieł sztuki, ale obecnie nie ma wiedzy na temat tego, jak krakelura powstaje i jaki jest jej wpływ na podatność obrazów na wahania parametrów środowiskowych.

Oczekujemy, że asystent nieposiadający stopnia doktora podejmie studia w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej w temacie pokrewnym do opisanego w tym ogłoszeniu.

Do obowiązków asystenta należeć będzie:

  • opracowanie całościowego mechanicznego modelu 3D warstwy malarskiej w oparciu o modelowanie w programie COMSOL Multiphysics lub ANSYS, które pozwoli na wyjaśnienie mechanizmu tworzenia spękań;
  • charakterystykę fizykochemiczną materiałów składowych obiektów dziedzictwa oraz ich parametrów mechanicznych.

KSN 8-2023 asystent_BDK_PL

Udostępnij

Zobacz podobne:

“7 th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024”

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w siódmej edycji międzynarodowej konferencji „International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024″, organizowanej przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 5-7 czerwca 2024 r., na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

czytaj dalej