Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie “Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna do realizacji zadań statutowych oraz projektu NewCat.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 4.

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna dotyczących m.in. modelowania struktury kompleksów enzym-substrat metodami dynamiki molekularnej dla wybranych białek (form natywnych oraz mutantów) z grupy niehemowych enzymów zależnych od żelaza oraz oksygenaz zależnych od miedzi. Będzie uczestniczył w badaniu ścieżek reakcji tych enzymów metodami QM/MM oraz racjonalnego przeprojektowywania enzymów in silico.

Do obowiązków asystenta należeć będzie:

  • prowadzenie symulacji metodą dynamiki molekularnej;
  • badanie mechanizmów reakcji przy pomocy obliczeń QM/MM;
  • racjonalne przeprojektowywanie enzymów in silico;
  • rozwój skryptów w języku Python3;
  • przygotowanie publikacji naukowych, prezentacja wyników na konferencjach;
  • opieka nad stażystami i doktorantami.

Asystent_BTiE_KSN 1-2023

Udostępnij

Zobacz podobne:

“7 th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024”

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w siódmej edycji międzynarodowej konferencji „International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024″, organizowanej przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 5-7 czerwca 2024 r., na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

czytaj dalej