Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie “Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna do realizacji zadań statutowych oraz projektu NewCat.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 4.

Kandydat będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna dotyczących zagadnień: produkcji, oczyszczania, krystalizacji, wyznaczania struktury krystalicznej wybranych białek (form natywnych oraz mutantów) z grupy niehemowych enzymów zależnych od żelaza oraz oksygenaz zależnych od miedzi.

Do obowiązków asystenta należeć będzie:

  • produkcja, oczyszczanie, krystalizacja wybranych metaloenzymów, form natywnych oraz mutantów;
  • aplikowanie o dostęp do badawczych linii synchrotronowych;
  • prowadzenie pomiarów dyfrakcyjnych na liniach synchrotronowych;
  • rozwiązywanie i udokładnianie struktur krystalicznych badanych białek;
  • prowadzenie badań biochemicznych dla badanych enzymów, m.in. badania aktywności enzymatycznej (HPLC, UV-VIS, LC-MS) przygotowanie próbek do pomiarów Mossbauera wzbogacanych w 57Fe, przygotowanie próbek do szybkich pomiarów kinetyki enzymatycznej;
  • przygotowanie publikacji naukowych, prezentacja wyników na konferencjach;
  • opieka nad stażystami i doktorantami.

asystent – Biokataliza KSN 2-2023

Udostępnij

Zobacz podobne:

Z pasją o dziedzictwie

O idei zrównoważonego muzeum, cyfrowym narzędziu HERIe do analizy ryzyka obiektów, modelowaniu komputerowym spękań warstw malarskich, ale przede wszystkim o motywacji do prowadzenia badań w dziedzinie, jaką jest nauka o dziedzictwie z lekkością napisał Paweł Nowak na podstawie rozmowy z prof. Łukaszem Brataszem.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej