Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie „Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w grupie „Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych”.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 88. Ust 4.

Kandydat będzie rozwijał wraz z zespołem tematykę badawczą obecnie realizowaną w grupie: „Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych” w ramach realizowanego projektu  Sonata-Bis (nr 2020/38/E/ST8/00173).

Asystent będzie odpowiedzialny za:

  • eksperymentalne i teoretyczne badanie procesu adsorpcji surfaktantów (w tym bio-surfaktantów) z jedno i wieloskładnikowych roztworów na stałych i ciekłych granicach faz;
  • eksperymentalne badania procesu stabilności ciekłych filmów w układach dwu i trójfazowych w warunkach dynamicznych i statycznych;
  • publikacja wyników w czasopismach z JCR oraz prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych.

asystent_OMUZ_KSN_8_2022_PL

Udostępnij

Zobacz podobne:

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS 20 nr UMO-2020/39/B/NZ7/01913 „Teranostyczne nanonośniki nowej generacji dla detekcji, diagnostyki i neuroprotekcyjnego leczenia niedokrwiennych uszkodzeń mózgu” prowadzonym w grupie badawczej “Nanostruktury Materii Miękkiej”.

czytaj dalej

Wyróżnienia pracowników

Zgodnie z dokonaną oceną postępów pracowników naukowych Instytutu w roku 2021 Komisja Rady Naukowej IKiFP PAN ds. oceny, nagród i postępowań awansowych wniosła o wyróżnienie pracowników

czytaj dalej