Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie „Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (post-doc) w grupie „Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych”.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 88. Ust 4.

Kandydat będzie rozwijał wraz z zespołem tematykę badawczą obecnie realizowaną w grupie: „Oddziaływania międzyfazowe w układach zdyspergowanych” w ramach realizowanego projektu  Sonata-Bis (nr 2020/38/E/ST8/00173).

Asystent będzie odpowiedzialny za:

  • eksperymentalne i teoretyczne badanie procesu adsorpcji surfaktantów (w tym bio-surfaktantów) z jedno i wieloskładnikowych roztworów na stałych i ciekłych granicach faz;
  • eksperymentalne badania procesu stabilności ciekłych filmów w układach dwu i trójfazowych w warunkach dynamicznych i statycznych;
  • publikacja wyników w czasopismach z JCR oraz prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych.

asystent_OMUZ_KSN_8_2022_PL

Udostępnij

Zobacz podobne:

Z pasją o dziedzictwie

O idei zrównoważonego muzeum, cyfrowym narzędziu HERIe do analizy ryzyka obiektów, modelowaniu komputerowym spękań warstw malarskich, ale przede wszystkim o motywacji do prowadzenia badań w dziedzinie, jaką jest nauka o dziedzictwie z lekkością napisał Paweł Nowak na podstawie rozmowy z prof. Łukaszem Brataszem.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej