Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS 20 nr UMO-2020/39/B/NZ7/01913 „Teranostyczne nanonośniki nowej generacji dla detekcji, diagnostyki i neuroprotekcyjnego leczenia niedokrwiennych uszkodzeń mózgu” prowadzonym w grupie badawczej “Nanostruktury Materii Miękkiej”.

Do obowiązków stypendysty/doktoranta należeć będzie:

  • prowadzenie badań w zakresie syntezy i charakterystyki fizykochemicznej Nanonośników;
  • analiza i interpretacja wyników;
  • opracowywanie publikacji naukowych;
  • prezentowanie wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne: