Konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym ramach projektu NCN Sonata Bis “Topologia spotyka magnetyzm: związki na bazie Sn dla sterowanych magnetyzacją przejść topologicznych” prowadzonym w grupie badawczej “Nanostruktury Powierzchniowe”.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne: