Konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS UMO-2022/45/B/ST4/01411 prowadzonym w grupie badawczej „Biokataliza teoretyczna i eksperymentalna”.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne: