Konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym ramach projektu badawczego NCN GRIEG-Craquelure prowadzonym w grupie badawczej “Badania nad Dziedzictwem Kultury”.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne: