Konkurs na stypendium dla magistranta w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium dla magistranta w projekcie badawczym PRELUDIUM BIS ” Precyzyjne dostrajanie właściwości kompleksów polielektrolitów poprzez trójskładnikową kompozycję “, prowadzonym w grupie badawczej “Nanostruktury Materii Miękkiej”.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne: