Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym Beethoven Life nr UMO-2018/31/F/NZ1/01856 zatytułowanego “Struktura i funkcja enzymów glicynoworodnikowych katalizujących addycję do fumaranu: biochemia, modelowanie i zastosowanie”, prowadzonym w grupie badawczej “Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna”.

Do obowiązków Doktoranta będzie należeć:

  • Produkcja rekombinowanej syntazy benzylobursztynianowej i innych enzymów z rodziny FAE w oparciu o hodowlę w warunkach beztlenowych z wykorzystaniem kultur w butelkach lub w fermentorze,
  • Opracowanie cało-komórkowego systemy katalitycznego wykorzystującego rekombinowaną BSS oraz enzymy z rodziny FAE;
  • Opracowanie testów aktywności dla enzymów FAE w oparciu o metody LC-MS/MS oraz metod chiralnej analizy chromatograficznej produktów;
  • Przy współpracy z partnerem niemieckim opracowanie systemów ekspresji enzymów z rodziny FAE;
  • Prowadzenie charakterystyki katalitycznej enzymów.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne:

“7 th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024”

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w siódmej edycji międzynarodowej konferencji „International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024″, organizowanej przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 5-7 czerwca 2024 r., na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

czytaj dalej