Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym Beethoven Life nr UMO-2018/31/F/NZ1/01856 zatytułowanego “Struktura i funkcja enzymów glicynoworodnikowych katalizujących addycję do fumaranu: biochemia, modelowanie i zastosowanie”, prowadzonym w grupie badawczej “Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna”.

Do obowiązków Doktoranta będzie należeć:

  • Produkcja rekombinowanej syntazy benzylobursztynianowej i innych enzymów z rodziny FAE w oparciu o hodowlę w warunkach beztlenowych z wykorzystaniem kultur w butelkach lub w fermentorze,
  • Opracowanie cało-komórkowego systemy katalitycznego wykorzystującego rekombinowaną BSS oraz enzymy z rodziny FAE;
  • Opracowanie testów aktywności dla enzymów FAE w oparciu o metody LC-MS/MS oraz metod chiralnej analizy chromatograficznej produktów;
  • Przy współpracy z partnerem niemieckim opracowanie systemów ekspresji enzymów z rodziny FAE;
  • Prowadzenie charakterystyki katalitycznej enzymów.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne:

Z pasją o dziedzictwie

O idei zrównoważonego muzeum, cyfrowym narzędziu HERIe do analizy ryzyka obiektów, modelowaniu komputerowym spękań warstw malarskich, ale przede wszystkim o motywacji do prowadzenia badań w dziedzinie, jaką jest nauka o dziedzictwie z lekkością napisał Paweł Nowak na podstawie rozmowy z prof. Łukaszem Brataszem.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej