Konkurs na stypendium dla magistranta w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium dla magistranta w projekcie badawczym NCN Sonata Bis prowadzonym w grupie badawczej “Nanostruktury Powierzchniowe”.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne: