Podpisanie umowy transferu know-how w zakresie produkcji bioplastików z argentyńska firmą Bionbax

Z przyjemnością informujemy, że pod koniec marca dr hab. Maciej Guzik reprezentujący Instytut podpisał porozumienie z argentyńską spółką Bionbax, w ramach którego dokonamy transferu know-how w zakresie konstrukcji linii technologicznej do produkcji bakteryjnych bioplastików – polihydroksyalkanianów (PHA). W pobliżu Rosario w prowincji Santa Fe w Argentynie powstaje instalacja technologiczna do produkcji bakteryjnych bioplastików umożliwiająca syntezę PHA w czterech 10000 litrowych bioreaktorach. IKiFP PAN będzie doradzał firmie w zakresie konstrukcji linii oraz podczas uruchomienia procesu produkcji PHA z biomasy cukrowej. Informacja o podpisaniu umowy ukazała się w prasie argentyńskiej-> https://www.expoagro.com.ar/emerge-la-primera-productora-de-bioplasticos-de-argentina/.

Udostępnij

Zobacz podobne:

Z pasją o dziedzictwie

O idei zrównoważonego muzeum, cyfrowym narzędziu HERIe do analizy ryzyka obiektów, modelowaniu komputerowym spękań warstw malarskich, ale przede wszystkim o motywacji do prowadzenia badań w dziedzinie, jaką jest nauka o dziedzictwie z lekkością napisał Paweł Nowak na podstawie rozmowy z prof. Łukaszem Brataszem.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej