Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Adrianny Sławińskiej

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 27 września 2022 r. o godz. 14.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Adrianny Sławińskiej na temat “Peroksomolibdeniany jako nowe materiały farmakologiczne i katalityczne”.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w sekretariacie IKiFP PAN. Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczone są na stronie internetowej Stopień doktora – IKiFP PAN.

Udostępnij

Zobacz podobne:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Komorek

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 26 września 2022 r. o godz. 11.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Komorek na temat „Samoorganizacja białek globularnych na powierzchni złota – aspekty strukturalne i konformacyjne”.

czytaj dalej