Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Czakaj

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 24 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Czakaj zatytułowanej „Liquid foams stabilised by cellulose nanocrystals”.  

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w sekretariacie IKiFP PAN. 

Udostępnij

Zobacz podobne:

Konkurs im. Jerzego Habera

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Jerzego Habera na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej