Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Czakaj

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 24 lipca 2023 r. o godz. 10.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Czakaj zatytułowanej „Liquid foams stabilised by cellulose nanocrystals”.  

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w sekretariacie IKiFP PAN. 

Udostępnij

Zobacz podobne: