Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dorota Wierzchowiec

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Wierzchowiec zatytułowanej „Wpływ ruchu kropel i pęcherzyków na dynamikę koalescencji”.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w sekretariacie IKiFP PAN.

Udostępnij

Zobacz podobne:

Haromonogram procedury awansowej w roku 2024

Zgodnie z regulaminem awansów pracowników naukowych Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (Załącznik 1 do uchwały nr 10-124-2022 z dnia 29 września 2022 r.), ogłoszony został haromonogram procedury awansowej w roku 2024.

czytaj dalej