Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Doroty Dronki-Góry

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Doroty Dronki-Góry na temat „Adsorpcja surfaktantów i polielektrolitów na granicy faz ciecz/ciecz“.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w sekretariacie IKiFP PAN.

Udostępnij

Zobacz podobne: