Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Prajsnar

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 18 lipca 2023 r. o godz. 12.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr inż. Justyny Prajsnar zatytułowanej „Opracowanie ścieżki chemicznej oraz enzymatycznej modyfikacji grupy aminowej kwasu 6-aminopenicylanowego poprzez wprowadzenie do cząsteczki 3-hydroksykwasów pochodzenia bakteryjnego”.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w sekretariacie IKiFP PAN. 

Udostępnij

Zobacz podobne: