Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Ogrodowicz

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Ogrodowicz zatytułowanej „Dehydratacja alkoholi z udziałem katalizatorów nośnikowych zawierających heteropolikwasy typu Keggina i Wells-Dawsona”.  

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w sekretariacie IKiFP PAN. 

Udostępnij

Zobacz podobne:

„6th Symposium Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry BPCI 2024″

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji „6th Symposium Biotransformations for Pharmaceutical and Cosmetic Industry BPCI 2024”, organizowanej przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie oraz Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie w dniach 17-19.06.2024 w IKiFP PAN w Krakowie.

czytaj dalej