Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Natalii Ogrodowicz

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Ogrodowicz zatytułowanej „Dehydratacja alkoholi z udziałem katalizatorów nośnikowych zawierających heteropolikwasy typu Keggina i Wells-Dawsona”.  

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w sekretariacie IKiFP PAN. 

Udostępnij

Zobacz podobne:

“7 th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024”

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w siódmej edycji międzynarodowej konferencji „International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024″, organizowanej przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 5-7 czerwca 2024 r., na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

czytaj dalej