Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Snocha

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Wojciecha Snocha zatytułowanej “Nowe estry cukrów i kwasów (R)-3-hydroksyalkanowych- synteza, charakterystyka fizykochemiczna oraz ocena potencjału bilogicznego”.

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w sekretariacie IKiFP PAN.

Udostępnij

Zobacz podobne: