Seminarium doktoranckie MSD

Serdecznie zapraszamy pracowników IKiFP PAN na seminarium doktoranckie MSD, które odbędzie się 11 maja 2022 roku (środa) o godz. 11:00 w trybie zdalnym, na platformie Teams.

Mgr inż. Dorota Gaweł (doktorantka dr hab. Jana Zawały) wygłosi referat ” Stabilność ciekłych filmów emulsyjnych w warunkach dynamicznych”.

W celu otrzymania linku do spotkania proszę o kontakt na adres: anna.micek-ilnicka@ikifp.edu.pl

 

Abstrakt 

Właściwości ciekłych filmów (ang. liquid films), zarówno tych pianowych jak i emulsyjnych, już od kilkudziesięciu lat leżą w obszarze zainteresowań wielu naukowców na świecie.  Obecnie jednak badania nad właściwościami ciekłych filmów przeprowadzane są głównie w warunkach statycznych tj. dalece odległych od tych, które występują podczas tworzenia układu zdyspergowanego w rzeczywistości. W początkowym etapie tworzenia warunki takiego procesu są bowiem silnie dynamiczne: wewnątrz układu występuje wiele wzajemnych zderzeń kropel (lub pęcherzyków), które bezpośrednio wpływają na kinetykę wyciekania ciekłych filmów, czyli na ich stabilność. Badania nad stabilnością filmów emulsyjnych przeprowadzono zatem w warunkach dynamicznych. W tym celu zbudowano zestaw pomiarowy umożliwiający pomiary zarówno jakościowe jak i ilościowe kinetyki wyciekania filmów emulsyjnych. Do przeprowadzonych badań zastosowano białko – surowiczą albuminę wołową (BSA) a stabilność filmów wytworzonych w jej obecności w różnym pH porównano z ,,klasycznym” surfaktantem – laurylosiarczanem sodu (SDS). Wykazano, iż stabilność filmów emulsyjnych jest silnie zależna od pH roztworu białka, a powstające filmy charakteryzują się dużą niehomogenicznością.

Udostępnij

Zobacz podobne: