Seminarium doktoranckie MSD

Serdecznie zapraszamy pracowników IKiFP PAN na seminarium doktoranckie MSD, które odbędzie się 25 maja 2022 roku (środa) o godz. 11:00 w trybie zdalnym, na platformie Teams.

Mgr Mariusz Borkowski (doktorant dr hab. Jana Zawały) wygłosi referat ” Stabilność ciekłych filmów pianowych w warunkach dynamicznych”.

W celu otrzymania linku do spotkania proszę o kontakt na adres: anna.micek-ilnicka@ikifp.edu.pl

 

Abstrakt 

Piana stanowiąca układ zdyspergowany gazu w cieczy jest systemem dużej liczby pęcherzyków, które rozdzielone są cienkim filmem tworzonym przez warstwy adsorpcyjne stabilizowane związkami powierzchniowo-czynnymi. Parametrem opisującym stabilność filmu jest jego zmiana grubości
w czasie określająca kinetykę wyciekania. Osiągnięcie krytycznych grubości takich filmów pianowych prowadzi do procesu koalescencji, czyli stopniowego łączenia się pęcherzyków w większe, co w ujęciu makroskopowym prowadzi do destabilizacji i zanikania piany. Modelem laboratoryjnym opisanej sytuacji jest pęcherzyk powietrza, tworzący z powierzchnią swobodną film w roztworze surfaktantu. Taki opis często wykorzystywany jest w predykcjach dotyczących właściwości fizykochemicznych bardziej skomplikowanego układu zdyspergowanego jakim jest piana. Przyjęty model doświadczalny pozwala prowadzić badania stabilności filmów pianowych, nie tylko w warunkach stacjonarnych, ale również w dynamicznych. Te drugie warunki z naukowego oraz przemysłowego punktu widzenia są konieczne do rozważenia, gdyż to one odpowiadają za stabilność filmów pianowych w momencie ich tworzenia.

Udostępnij

Zobacz podobne:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Komorek

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk uprzejmie informuje, że w dniu 26 września 2022 r. o godz. 11.00 w sali audytoryjnej IKiFP PAN odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Komorek na temat „Samoorganizacja białek globularnych na powierzchni złota – aspekty strukturalne i konformacyjne”.

czytaj dalej