Seminarium instytutowe

Serdecznie zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się w środę 10 maja 2023 o godzinie 10.00 w sali seminaryjnej, na którym Pan dr Dmitry Kharitonov, pracownik naszego Instytutu oraz przedstawiciel nowo powołanego Laboratorium Elektrochemii i Badań Korozyjnych IKiFP PAN, przedstawi wykład zatytułowany „Corrosion inhibition of aluminum and magnesium alloys by soluble inorganic inhibitors”.

Udostępnij

Zobacz podobne:

Konkurs im. Jerzego Habera

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Jerzego Habera na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej