Seminarium instytutowe

Serdecznie zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się w środę 13 września 2023 o godzinie 10.00 w sali seminaryjnej, na którym Pan Dr. Qingsheng Qi wygłosi wykład zatytułowany “Biosynthesis of bioplastics and biodegradation of waste plastics”.

Udostępnij

Zobacz podobne:

Konkurs im. Jerzego Habera

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Jerzego Habera na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej