Seminarium instytutowe 30.03.2022 godz. 9.00

Serdecznie zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się w środę 30 marca 2022 o godzinie 9.00 na platformie MS Teams.

Prelegentami będą Pani Alicja Kicińska-Fujawa, europejski rzecznik patentowy i dyrektor biura JWP w Krakowie, oraz Pan Piotr Godlewski, europejski rzecznik patentowy (EQE), wspólnik JWP i szef zespołu BioChemPharma. Prezentacja zatytułowana „Własność intelektualna w jednostkach naukowo – badawczych” przybliży zarówno zasady współpracy IKiFP PAN z JWP jak i samą tematykę praw własności intelektualnej.

Link do spotkania można otrzymać po uprzednim kontakcie z sekretariatem Instytutu: sekretariat@ikifp.edu.pl

Udostępnij

Zobacz podobne: