Seminarium instytutowe

Serdecznie zapraszamy na seminarium instytutowe, które odbędzie się w środę 07 grudnia 2022 o godzinie 10.00 w sali seminaryjnej, na którym Pani dr Tetiana Tatarchuk z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przedstawi wykład zatytułowany “Spinel ferrites in catalysis – how to take control over the activity?”.

Udostępnij

Zobacz podobne:

Z pasją o dziedzictwie

O idei zrównoważonego muzeum, cyfrowym narzędziu HERIe do analizy ryzyka obiektów, modelowaniu komputerowym spękań warstw malarskich, ale przede wszystkim o motywacji do prowadzenia badań w dziedzinie, jaką jest nauka o dziedzictwie z lekkością napisał Paweł Nowak na podstawie rozmowy z prof. Łukaszem Brataszem.

czytaj dalej

Konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs im. Andrzeja Pomianowskiego na pracę magisterską z dziedziny chemii, biologii lub fizyki dotyczącą zagadnień z fizykochemii powierzchni i zjawisk międzyfazowych.

czytaj dalej