Seminarium instytutowe

Serdecznie zapraszamy wszystkich na seminarium instytutowe, które odbędzie się w środę 18 maja 2022 o godzinie 9.00 w sali seminaryjnej. Uczestnicy mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ przedstawią swoje sprawozdania z udziału w szkoleniach. Prelegentami będą Pan inż. Maciej Nowak oraz Pan prof. dr hab. Maciej Szaleniec.

Udostępnij

Zobacz podobne:

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym NCN OPUS 20 nr UMO-2020/39/B/NZ7/01913 „Teranostyczne nanonośniki nowej generacji dla detekcji, diagnostyki i neuroprotekcyjnego leczenia niedokrwiennych uszkodzeń mózgu” prowadzonym w grupie badawczej “Nanostruktury Materii Miękkiej”.

czytaj dalej