Konkurs na stypendium dla magistranta w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium dla magistranta w projekcie badawczym OPUS „Biodegradowalne, biokompatybilne i interaktywne surfaktanty – jako ekologicznie bezpieczna alternatywa dla syntetycznych związków w procesach wytwarzania pian i emulsji do zastosowań kosmetycznych, medycznych i przemysłowych”, prowadzonym w grupie badawczej Nanostruktury Materii Miękkiej.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne: