Aktualności

Konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym Beethoven Life nr umowy UMO-2018/31/F/NZ1/01856 “Struktura i funkcja enzymów glicynoworodnikowych katalizujących addycję do fumaranu: biochemia, modelowanie i zastosowanie”.

czytaj dalej

Konkurs na stypendium w projekcie badawczym

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (IKiFP PAN) ogłasza konkurs na stypendium w projekcie badawczym Beethoven Life nr UMO-2018/31/F/NZ1/01856 zatytułowanego “Struktura i funkcja enzymów glicynoworodnikowych katalizujących addycję do fumaranu: biochemia, modelowanie i zastosowanie”, prowadzonym w grupie badawczej “Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna”.

czytaj dalej