Konkurs na Asystenta w grupie “Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie “Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna”.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póż. zm.), art. 89. Ust 4.

Kandydat/ka będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie Biokatalizy Teoretycznej i Eksperymentalnej w Laboratorium Rozwoju Bioprocesów dotyczących następujących zagadnień:

Laboratorium Rozwoju Bioprocesów funkcjonujące w grupie badawczej Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna jest dynamicznym centrum badawczym, skupiającym się na innowacyjnych badaniach z zakresu fermentacji bakteryjnych, a głównie specjalizuje się w syntezie bakteryjnych polimerów, zwanych polihydroksyalkanianami (PHA). Działalność laboratorium koncentruje się na opracowywaniu nowatorskich pomysłów związanych z nowoczesnymi biorafinacjami, gdzie biomasa lub białka przez nią produkowane stanowią kluczowy produkt.

W ramach intensywnych badań, prowadzonych przez grupę badawczą, rozwijane są strategie bakteryjnych fermentacji, które mają na celu efektywną waloryzację substratów pochodzących z różnorodnych źródeł biomasy. Laboratorium dąży do stworzenia zrównoważonych i ekologicznych rozwiązań w obszarze produkcji polimerów, wykorzystując potencjał bakterii do syntezowania materiałów biodegradowalnych.

Dodatkowo, grupa badawcza skupia się na poszukiwaniu nowych zastosowań dla otrzymanych polimerów PHA, zarówno w dziedzinie medycyny, jak i w szeroko pojętym przemyśle, w tym również przemyśle medycznym. Badania skoncentrowane są na identyfikowaniu potencjalnych właściwości leczniczych i biokompatybilności otrzymanych materiałów, co otwiera perspektywy dla innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie terapii i diagnostyki.

Działalność laboratorium jest ukierunkowana na integrację wiedzy teoretycznej z eksperymentalną, co pozwala na kompleksowe zrozumienie procesów biokatalizy oraz efektywne stosowanie uzyskanych wyników w praktyce. Grupa badawcza jest zaangażowana w współpracę z partnerami naukowymi i przemysłowymi, dążąc do transferu technologii i wdrażania innowacyjnych rozwiązań na rynek.

Do obowiązków asystenta w szczególności należeć będzie:

 • Przeprowadzanie różnorodnych fermentacji mikrobiologicznych (zarówno bakteryjnych, jak i z wykorzystaniem drożdży);
 • Rozwój strategii hodowli mikrobiologicznych w bioreaktorach;
 • Skalowanie procesów fermentacji bakteryjnych do objętości semi-przemysłowej (200 L);
 • Współpraca z partnerami przemysłowymi oraz opracowywanie strategii projektów badawczo-rozwojowych zgodnie z potrzebami partnerów;
 • Raportowanie wyników i ewaluacja osiągnięć w kontekście celów projektu;
 • Zapewnianie efektywnej komunikacji między zespołem a partnerami przemysłowymi;
 • Uczestnictwo w planowaniu badań, analizie wyników, przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie projektów naukowych;
 • Prezentacja wyników badań na tematycznych konferencjach krajowych i międzynarodowych;
 • Synteza chemiczna związków o aktywnościach biologicznych;
 • Obsługa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej w tym: UHPLC-MS/MS, HPLC-DAD, GC-FID, GC-MS, bioreaktory 5L, 30L, 200L, wirówka przepływowa;
 • Opracowywanie, walidacja oraz weryfikacja metod analitycznych w ramach realizacji projektów badawczych.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne:

“7 th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024”

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w siódmej edycji międzynarodowej konferencji „International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024″, organizowanej przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 5-7 czerwca 2024 r., na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

czytaj dalej