Konkurs na stanowisko Asystenta w grupie “Nanostruktury Materii Miękkiej”

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Asystent w grupie “Nanostruktury Materii Miękkiej”.

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 4.

Kandydat/ka będzie uczestniczył w badaniach prowadzonych w grupie “Nanostruktury Materii Miękkiej” oraz Laboratorium Elektrochemii i Badań Korozyjnych w zakresie elektrochemii, korozji, elektroosadzania metali i stopów metali, anodyzacji.

Do obowiązków asystenta należeć będzie:

  • prowadzenie badań nad procesami korozji stopów metali (głownie stopów Al, Mg oraz Ti) w środowiskach wodnych imitujących warunki pracy przemysłowej oraz płynach fizjologicznych;
  • opracowanie metod wytwarzania funkcjonalnych powłok na powierzchni metali i stopów metali dla zwiększenia ich odporności korozyjnej;
  • elektrochemiczne osadzanie powłok metalicznych (e.g. Cu, Ni, Zn i ich stopów) oraz materiałów kompozytowych i badanie ich właściwości fizykochemicznych;
  • prowadzenie badań w komorach solnych;
  • opracowanie wyników oraz przygotowanie publikacji.

KSN 9-2023 asystent-pl

Udostępnij

Zobacz podobne: