Znów otwieramy Nasze Drzwi dla Państwa i jak to miało miejsce do 2019 roku zapraszamy do laboratoriów Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk na fascynujące spotkanie z fizyką i chemią.

czytaj dalej