LV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne 22-24 marca 2023

Szanowni Państwo,

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na 55. Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, które odbędzie się w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w dniach 22-24 marca 2023 roku.

Program konferencji obejmie cztery wykłady plenarne, które zgodzili się wygłosić:

  • Andrei Khodakov (CNRS, Université de Lille, Lille, Francja)
  • Paweł Kulesza (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska)
  • Maksym Opanasenko (Uniwersytet Karola w Pradze, Rep. Czeska)
  • Katarzyna Skorupska (Fritz-Haber-Institute, Berlin, Niemcy)

oraz komunikaty ustne i prezentacje flash oral. Szczególnie mile widziane będą komunikaty ustne wygłaszane przez młodych pracowników naukowych.

Przewidujemy następujące działy tematyczne komunikatów ustnych:

  1. Kataliza heterogeniczna
  2. Kataliza homogeniczna
  3. Biokataliza
  4. Varia

Informujmy równocześnie, że opłata za uczestnictwo w konferencji wyniesie: 800 zł dla doktorantów i studentów oraz 900 zł dla pracowników.

Swój udział w kolokwium proszę zgłaszać do dnia 15 lutego 2023 roku wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres nccatal@cyf-kr.edu.pl z dopiskiem “55. OKK”. Uwaga: informacja o ilości uczestników jest dla nas niezwykle istotna, dlatego prosimy uprzejmie o dotrzymanie powyższego terminu.

Streszczenia komunikatów i posterów w języku polskim lub angielskim (maksymalnie 1 strona A4), zredagowane według szablonów zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu, proszę przesyłać na adres: nccatal@cyf-kr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2023 r. Materiały konferencyjne, opatrzone numerem ISBN, zostaną wydrukowane na podstawie otrzymanych streszczeń.

Mamy nadzieję, że program 55. Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego okaże się dla Państwa interesujący. Wszystkim uczestnikom konferencji życzymy owocnych obrad i inspirującego pobytu w Krakowie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 55. OKK

dr hab. Dorota Rutkowska-Zbik

Participant form – OKK2023

Template of abstract

Udostępnij

Zobacz podobne: