Konkurs na Adiunkta w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie Biokataliza Teoretyczna i Eksperymentalna. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o Polskiej Akademii Nauk z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. 2018 poz. 1475 z póź. zm.), art. 89. Ust 3.

Zadaniem Kandydata/ki będzie rozwój i  prowadzenie badań dotyczących procesów separacji faz białek, tworzenia ich agregatów oraz wpływu związków chemicznych na przebieg tych procesów.

W szczególności do obowiązków Adiunkta należeć będzie:

  • produkcja białek metodą nadekspresji,
  • oczyszczanie białek metodami chromatograficznymi,
  • badanie nukleacji separacji faz białek,
  • badania kinetyk separacji faz białek,
  • badanie wpływu  związków mało- i wielkocząsteczkowych na separację faz białek,
  • przygotowywanie publikacji naukowych.

Ogłoszenie konkursu

Udostępnij

Zobacz podobne:

“7 th International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024”

Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w siódmej edycji międzynarodowej konferencji „International Symposium on Surface Imaging/Spectroscopy at the Solid/Liquid Interface, ISSIS 2024″, organizowanej przez Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 5-7 czerwca 2024 r., na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

czytaj dalej