LIII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne – 22-24 września 2021

Szanowni Państwo,

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na 53. Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, które odbędzie się w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w dniach 22-24 września 2021 roku.

Program konferencji obejmie:

pięć wykładów plenarnych, które zgodzili się wygłosić:

·         Juan Carlos Colmenares Quintero (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, Polska)

·         Wojciech Macyk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

·         Natasa Novak Tusar (National Institute of Chemistry, Ljubljana, Słowenia)

·         Günther Rupprechter (Vienna University of Technology, Austria)

·         Hilde Venvik (Centre for Industrial Catalysis Science and Innovation, Norwegian University of Science and Technology, Norwegia)

oraz komunikaty ustne i prezentacje flash oral. Szczególnie mile widziane będą komunikaty ustne wygłaszane przez młodych pracowników naukowych.

Przewidujemy następujące działy tematyczne komunikatów ustnych:

1.       Kataliza heterogeniczna

2.       Kataliza homogeniczna

3.       Biokataliza

4.       Varia

Po licznych konsultacjach zdecydowaliśmy, że konferencja będzie odbywać się dwutorowo, tzn. możliwy będzie udział tradycyjny (w siedzibie Instytutu Katalizy) lub udział zdalny. Zastrzegamy sobie jednak prawo zmiany sposobu przeprowadzenia obrad w wypadku znaczącego pogorszenia sytuacji epidemicznej.

Informuję równocześnie, że ze względu na obostrzenia panujące w IKiFP PAN w obradach stacjonarnych będą mogły wziąć udział jedynie osoby zaszczepione.

Swój udział w kolokwium proszę zgłaszać do dnia 9 sierpnia 2021 roku wysyłając wypełnioną kartę zgłoszeniową na adres nccatal(at)cyf-kr.edu.pl z dopiskiem “53. OKK”. Uwaga: informacja o ilości uczestników jest dla nas niezwykle istotna, dlatego prosimy uprzejmie o dotrzymanie powyższego terminu.

Streszczenia komunikatów i posterów w języku polskim lub angielskim (maksymalnie 1 strona A4), zredagowane według szablonów zamieszczonych na stronie internetowej Instytutu, proszę przesyłać na adres: nccatal(at)cyf-kr.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. Materiały konferencyjne, opatrzone numerem ISBN, zostaną wydrukowane na podstawie otrzymanych streszczeń.

Mam nadzieję, że program 53. Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego okaże się dla Państwa interesujący. Wszystkim uczestnikom konferencji życzę owocnych obrad i inspirującego pobytu w Krakowie.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 53. OKK

dr hab. Dorota Rutkowska-Zbik

Udostępnij

Zobacz podobne: