LIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne 1-3 czerwca 2022

54. Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne odbędzie się w dniach 1-3 czerwca 2022 roku w formie stacjonarnej, w siedzibie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN.

W trakcie tegorocznego Kolokwium planowane są 4 wykłady plenarne, które zgodzili się wygłosić:

Prof. Anna Chrobok (Politechnika Śląska, Polska)
Prof. Eric Gaigneaux (UC Louvain, Belgia)
Prof. Justin Hargreaves (University of Glasgow, Wlk. Brytania)
Prof. Joachim Sauer (Humboldt University of Berlin, Niemcy)

Program przewiduje również komunikaty ustne, krótkie komunikaty ustne (tzw. flash orals) oraz sesję posterową.

Rejestracja na konferencję (poprzez przesłanie formularza rejestracyjnego na adres nccatal@cyf-kr.edu.pl) trwać będzie do 15.05.2022.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 11.05.2022.

Planowane koszty udziału w konferencji wynoszą 700 zł – opłata pełna i 650 zł – opłata zniżkowa (dla studentów i doktorantów).

Opłata konferencyjna obejmuje udział w obradach, drukowaną wersję materiałów konferencyjnych, wyżywienie w trakcie konferencji (obiady i przerwy kawowe) + uczestnictwo w bankiecie konferencyjnym, przewidzianym na 2.06.2022.

Prosimy o dokonywanie wpłat do dnia 17.05.2022 na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Pilotów 2
31-462 Kraków

nr rachunku: 35 1130 1150 0012 1186 5820 0022

właściciel: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
ul. Niezapominajek 8
30-239 Kraków

Uwaga: W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji po 22.05.2022 r. opłata konferencyjna nie podlega zwrotowi.

Pliki do pobrania:

Template of abstract

Karta_uczestnictwa_54-OKK

Participant form – OKK2022

Harmonogram FO

Harmonogram_54OKK

54OKK_Book_of_Abstracts

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka”, projekt: Organizacja konferencji LIV Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, nr projektu DNK/SP/550640/2022, kwota dofinansowania 41 128,51 51/100, całkowita wartość projektu 83 849,65 zł, 00/100

Udostępnij

Zobacz podobne: